Pomyśl, rozwiąż zagadki i wydostań się z zamkniętego pokoju