Miejsce, w którym znajdziemy np. maszynę do waty cukrowej